Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

Plotinus and eudaimonia

Author: Kieran McGroarty
Publisher: S.n., s.l., 1994
Pages:
103-115
Periodical:
Hermathena
Number:
157
Format: Article
Topic: - Biography > Relations and Sources > Platonism - Neo-platonism > Plotinus > Plotinus
Status: Needs Review