Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

Recep'ja antyku chrescijanskiego w Polsce.

Materialy bibliograficzne ( = De studiis antiquitatis christianae in Polonia vigentibus. Materies bibliographica). Tomus I. XV-XVIII saec. Pars II. Doctrina et historia primaevae christianitatis. ( XV-XVIII w., Cz.I, Autorzy i teksty; Cz. 2, Problemy doctrinane; historia wezesnlgo chrzescijanstwa).

Author: Janina CZERNIATOWICZ, Czesaw MAZUR
Publisher: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 1983
Volume:
II
Total Pages:
190
Format: Book
Topic: - Biography > Background
Status: Needs Review