Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

Bij Augustinus te gast

Handleiding voor het groepsgewijs lezen van Augustinus

Author: Hans van Reisen
Publisher: Augustijns Instituut, Eindhoven, 2003
Total Pages:
58
Format: Book
Topic: - Works > De civitate Dei > civ. Dei XII
Status: Needs Review