Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

Augustinus en Noordmans: twee denkers in de spanning van moderniteit en postmoderniteit

Onder redactie van A. van der Kooi, G.W. Neven, J.D.Th. Wassenaar.

Editor: Akke van der Kooi, Gerrit Willem Neven, Jan Dirk Theodoor Wassenaar
Publisher: Kok, Kampen, 2007
Language:
Dutch
Total Pages:
167
ISBN:
978-90-435-1345-6
Format: Book
Topic: - Influence and Survival > [Époque Contemporaine (1789-1960)] > Authors > [Noordmans (Oepke, 1871-1956)]
Child Work(s): Over de theologische actualiteit van Augustinus
Augustinus postmodern gelezen
Augustinus en de 'radicaal orthodoxen'
De actuele betekenis van Augustinus' mensbeeld
Augustinus en de vorming van christelijke gemeenschappen
Augustinus' bekering en de roep om gezag in het begin van de twintigste eeuw
Taal en confessie bij Augustinus
Augustinus in het denken van Noordmans over 'De Civitate Dei'
Status: Active