Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften

Supplement 1997

Author: Andries Welkenhuysen, Patrick Derynck
Publisher: Ambo, Amsterdam, 1997
Total Pages:
39
Format: Book
Topic: - Biography > Background
- Works > Editions. Translations (general studies) > Translations
Status: Needs Review