Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

Augustinusdag 2009

De kracht van Gods Woord : Augustinus als predikant

Author: Anthony Dupont, Joost van Neer, Gert Partoens, Marleen Verschoren, Matthias Smalbrugge, Geert Marc Adrienne Van Reyn
Publisher: Augustijns Historisch Instituut, Heverlee-Leuven, 2009
Language:
Dutch
Total Pages:
126 p.
Format: Book
Topic: - Works > Augustin preacher. Catechism > Preacher
Child Work(s): Een beknopte inleiding tot de preken van Augustinus
Augustinus als predikant
Preken : God zoeken of spreken bij monde van God?
Als een kubus standvastig in het geloof
Eeuwige gelukzaligheid
Ter lezing aanbevolen
Status: Active