Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

Verlangen naar geestelijke schoonheid

Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A.

Editor: Joost van Neer, Brian Heffernan
Publisher: Uitgeverij 2VM, s.l., 2014
Language:
Dutch
Total Pages:
199
ISBN:
978-94-90393-44-1
Format: Book
Topic: - Influence and Survival
Child Work(s): De lamp van Johannes, de goede geur van Cyprianus en de hoop op de Heer
Een schat voor de armen
De goede wil omringd door de genade
Rechtzinnigheid en rechtschapenheid
De taal der liefde
Het evangelie in het hart.
Galileo Galilei en St. Augustins.
het zelf bij Augustinus
Beeldenwerk rond de superbia bij Augustinus
Augustinus onder de vijgenboom.
Status: Active