Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

'Idee' en 'materie' in de vroeg-christelijke uitleg van de beginwoorden van Genesis

Een hoofdstuk uit de ontmoeting tussen Griekse filosofie en christelijke denken

Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 48, N°4; pp. 131-153

Author: Jacobus C.M. Van Winden
Publisher: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, Amsterdam-Oxford-New York, 1985
Pages:
27
Format: Chapter
Topic: - Biography > Relations and Sources > Platonism - Neo-platonism > Plotinus > Plotinus
- Works > Studies on Vocabulary/Themes > Topics - Latin vocabulary > C > Caelum caeli
- Works > Doctrinal works > De diversis quaestionibus 83 > div. qu. 46
- Works > Confessiones > Conf. XII
- Doctrine > The World > [Création (materia spiritualis)] > [Création (monde/matière/créature.)]
- Doctrine > The World > [Création (materia spiritualis)] > [Création (monde/matière/créature.)] > [Matière] > [Matière - idées]
- Doctrine > The World > [Création (materia spiritualis)] > [Création (monde/matière/créature.)] > [Matière] > [Matière infomre]
- Doctrine > The World > [Création (materia spiritualis)] > [Création (monde/matière/créature.)] > [Matière spirituelle]
- Doctrine > The World > [Création (materia spiritualis)] > Cosmology > Cosmology > [Ciel - terre]
- Doctrine > Man > [Doctrine de la connaissance] > [Illumination. Idées] > [Idées]
Status: Needs Review