Katholieke Universiteit Leuven


Katholieke Universiteit Leuven
Villanova University

Submit corrections

Geschiedenis van de heilige Monica

I.- Geboorte van de H. Monica. II.- Huishaard van een niet christen gezin. III.- Jeugd van Augustinus. IV.- Vervoering der driften. V.- H. Monica in haren weduwstaat. VI- Begin van de manicheeïsche vervoering. VII.- Overgeblevene sprankels van het H. Vuur. VIII.- Augustinus trekt naar Rome. IX.-Laatste vervoering. X.- De gebeden van Monica beginnen verhoord te worden. XI.- Het wezenlijk beletsel. XII.- Laatste angsten van de H. Monica. XIII.- Cassiciacum. XIV.- Doopsel van Augustinus. XV. Monica sterft van vreugde. XVI.- De zoon van die zoovele tranen. XVII.- Eredienst van de H. Monica. XVIII.- Het toenemen van Monica's eeredienst. Toevoegsel: aanteekeningen en oorkonden der geschiedenis van Monica.

Author: Emile Bougaud
Translator: J.A. Buys
Publisher: Jos. Vander Schelden, Gent, 1924
Notes:
Naar de negende Fransche uitgaaf vertaald door J.A. Buys
Total Pages:
412
Format: Book
Status: Needs Review